Efekti prenatrpanosti

Efekti prenatrpanosti

31/03/2015

0

Vaš dom diše kao živo biće, njegov dah, vitalna energija ulazi i izlazi kroz vrata i prozore i plovi kroz hodnike i sobe. Kada je strujanje ometeno prenatrpanošću gubite osećaj lakoće i udobnosti, elementi u vašem telu postaju neuravnoteženi, što se ogleda u poremećaju vašeg zdravlja i emotivnog života.

Prenatrpanost je vezana za instikte ograđivanja i samozaštite od drugih, a sa druge strane za osećaj nesigurnosti. Osoba koja pretrpava svoj prostor bi trebalo da se zapita šta joj je zaista potrebno da bi se osećala sigurno i srećno, i šta je sprečava da to ostvari.

Pretrpanost u blizini ulaznih vrata uvek ukazuje na otpor da se izađe napolje, to je težnja da se zabarikadirate od spoljnog sveta. Ukoliko imate gužvu oko ulaznih vrata, sigurno se sa mnogo čim borite na putu ka svojim ciljevima. Verovatno vam stalno lebdi pitanje u glavi ”Dokle više?”

Pretrpanost polica iznad glave ili pak stvari složene visoko do plafona oslikava vašu neprekidnu strepnju ”Šta ako se desi nešto neočekivano?”.

Pretrpanost ispod vašeg kreveta čak i ako su stvari uredno složene, će snažno opterećivati vaše telo dok spavate što će sigurno imati svoje reperkusije na vaše zdravlje.

Ukoliko je neki krupan komad nameštaja postavljen u određenom sektoru na način da vam se doima kao prepreka, to će indikovati neprilike u datoj oblasti života.

Prenatrpanost i pet elemenata

Ukoliko je središte, severo - istok, ili jugo - zapad vašeg doma opterećen nameštajem, ili je u neredu ugožen je elemenat Zemlje. To ukazuje da previše brinete o sebi i ukazuje na probleme sa zdravljem koji se tiču funkcije želuca, slezine i pankreasa.

Može se dogoditi da budete potpuno blokirani.

Ukoliko rasčistite gužvu na jugozapadu, pa tu postavite jedan intiman set za sedenje sa lakoćom ćete uspostaviti harmoniju u vašem braku ili će te delovanjem privući ljubav, romansu u vaš život. U porodici ova oblast posebno pogađa sreću žene u domaćinstvu.

Gužva na severoistoku indikuje da imate probleme u komunikaciji i pri negovanju dubokih prijateljstava,a i pomoć kad vam je potrebna sigurno ne stize blagovremeno. A i učenje, bilo koji vid sticanja znanja u porodici će biti dosta teško.

Ako se nered pojavi na zapadu ili na severozapadu ugrožen je elemenat Metal. Otuda ste u stalnom konfliktu zbog nekontrolisanosti. Vaša deca mogu imati teškoće da ostvare svoje ambicije. Zdravstveno ukazuje na probleme sa plućima i debelim crevom.

Nered na severu, ugrožava elemenat Vode. Ovo indikuje tendenciju da skrivate osećanja pred drugima, a ujedno imate snžno ograničenje vaših potencijala i izgleda da ih iskažete u vašoj poslovnoj orjentaciji, teško da dobijete unapređenje na poslu. Zdravstveno ukazuje na anksioznost i tegobe od strane bubrega i bešike.

Ako se nered pojavljuje na istoku i jugoistoku, ugrožen je elemenat Drveta. Generalno je pogođena sreća sektora koji se odnosi na prosperitet, rast,bogatstvo i prihode porodice. Istok se posebno odnosi na najstarijeg sina, a jugoistok na najstariju ćerku.

Postoji tendencija da se postane konfuzan i neodlučan sa duboko potisnutim besom. To svakako utiče na funkciju jetre i žučne kese.

Prenatrpanost i nered na jugu ugrožavaju elemenat Vatre, što nosi tendenciju da imate problematične ljubavne veze, ukazuje na nasilno ponašanje, a moglo bi se desiti da časno ime porodice bude omalovaženo ili da otac doživi sramotu. Za one koji se bave biznisom,j avnim poslovima ovo nosi gubitak poštovanja, počasti, priznanja i slave. Zdravstveno nosi poremećaj funkcije srca, tankog creva i imunog sistema.

Sada, prošetajte svojim domom i ispitajte efekte prenatrpanosti, koje se možete lako rešiti jednostavnim sortiranjem stvari, premeštanjem i odbacivanjem nepotrebnog.

Izvor: opusteno.rs

Foto: gettyimages.com

Komentari (0)

Loading
Goca hellomagazin