Kako rasporediti slike na zidu

Kako rasporediti slike na zidu

02/06/2016

0

Poslednja faza uređenja svakog prostora je svakako dekoracija, a njen najznačajniji deo - postavljanje slika na zidove. Bilo da se radi o fotografijama ili umetničkim slikama, valja se voditi određenim pravilima. Kako biste sebi olakšali kačenje slika, sledite tri jednostavna postulata:

1. kompozicija

2. ritam

3. ravnoteža

Ako zanemarite bilo koji od njih, rezultat može da bude prilično loša i haotična postavka, neprijatna za oko, a umetničko delo prestaje da bude vidljivo.

Pre nego što pristupite kačenju slika, sagledajte karakteristike prostora u kome će biti postavljene, to jest njegovu namenu, osvetljenost, dimenzije i proporcije.

Naravno da jednu malu sliku nećete postaviti samu na zid, naročito ne na sredinu, pošto je to siguran način da ona bude "pojedena" i postane potpuno nevidljiva. Takođe, prevelika slika na zidu skromnih dimenzija delovaće neskladno i kao da joj je "tesno".

Ukoliko postavljate samo jednu sliku, potrudite se da njen centar bude pozicioniran na oko 1,5 metara od poda, a ukoliko želite da postavite više umetničkih dela jedno iznad drugog, posmatrajte ih kao celinu. Centar kompozicije takođe treba da se nađe na pomenutoj visini.

Ukoliko vam je ideja da jedan ceo zid pretvorite u galeriju sa više umetničkih dela ili fotografija, odredite jednu od njih za centralni motiv, a ostale postavljajte oko nje ravnomerno sa svake strane. Naravno da kompozicija ne mora da bude simetrična, ali valja voditi računa o razmaku između većih slika koji ne bi trebalo da bude manji od pet santimetara. Jedino fotografije malih formata možete da postavljate na upola manjem razmaku.

Uvek možete da odredite jednu od ivica u odnosu na koju možete da postavljate slike. To može biti bilo donja ili gornja ivica ili da sredina svih dela na jednom zidu čini pravu liniju.

Vodite računa i o tehnici kojom su umetnička dela rađena. Poželjno je grupisati dela rađena istom tehnikom, u protivnom bi bilo bolje razdvojiti ih na različite zidne površine. Akvarele, crteže, grafike ili dela istog umetnika postavljajte zajedno, ali ovde povedite računa o koloritu koji preovlađuje, tako da i on može formirati način postavljanja kompozicije.

Kao samostalno na zidu, možete da okačite ulje na platnu većih dimenzija i intenzivnog kolorita, dok od manjih slika obavezno treba formirati kompoziciju.

Naravno da slike nećete kupovati u skladu sa nameštajem koji imate, ali bi sa postojećim nameštajem pored koga su postavljene, trebalo da grade skladnu celinu. Ukoliko postavljate slike na zidu koji vam je uz uzglavlje kreveta, postavite je što niže, 15-20 santimetara iznad završetka uzglavlja.

Ukoliko slike postavljate u dnevnom boravku na zidu na koji se naslanja sofa ili trosed, pripazite da ih ne postavljate previsoko, niti da kompozicija bude duža od komada nameštaja iznad kojeg se nalazi.

Pod uglom

Još jedan mali savet: kako biste izbegli refleksiju sa stakla kojim je slika prekrivena ili smanjili skupljanje prašine na njima, okačite sliku ne potpuno vertikalno, već pod uglom u odnosu na zid, tako da gornja ivica bude malo odmaknuta od zida.

, Foto:guliver/thinkstock/story.rs/NP hellomagazin
Tagovi: dekor

Pročitajte još