Stvaranje novog života u BioCell Hospital bolnici

Stvaranje novog života u BioCell Hospital bolnici

Autor: | 30/12/2022

0

Profesor Aleksandar Ljubić predstavlja BioCell Hospital bolnicu

“BioCell Hospital" jedinstvena je institucija u standardnoj i naprednoj medicini. U praksi primenjujemo najnovija medicinska dostignuća i tehnologije, i transformišemo inovativne procedure u standardno, efikasno i personalizovano lečenje, može se pročitati na početnoj strani sajta klinike., specijalista ginekologije i akušerstva, i suosnivač klinike, na početku razgovora objasnio nam je šta podrazumeva inovacija u oblasti kojom se on bavi.

‒ "BioCell Hospital" je projektovana, izgrađena i opremljena tako da na pravi način sprovodi novi nivo u medicini, biološku medicinu, koja podrazumeva primenu ćelija i njihovih produkata s ciljem sprečavanja ili lečenja poremećaja. U IVF-u i reproduktivnoj medicini upotrebljavaju se samo sopstvene ćelije, njihovi produkti i tkiva. Najčešće su u pitanju matične ćelije i njihovi produkti, krvne pločice i bela krvna zrnca i njihovi produkti, kao i tkivo jajnika ili testisa. Ovaj način terapije povećava broj i kvalitet jajnih ćelija i spermatozoida, poboljšava razvoj embriona i kvalitet implantacije. Primenu tih tehnologija u IVF-u skraćeno nazivamo Bio-IVF, a u porođaju „Bioporođaj“.

Boško Karanović

 

 

Svedoci smo da se u medicini svakodnevno pomeraju granice. Postoji li nešto što je danas realnost, a na početku karijere vam se činilo kao neodostižan san?

‒ Napredak znanja i tehnologije u oblasti IVF-a je ogroman. U nekim oblastima se čini da je tehnologija došla do vrhunca – u oblasti stimulacije ovulacije lekovima, praćenja rasta folikula (ultrazvučni aparati visoke rezolucije, praćenje cirkulacije, 3 i 4D), tehnika dobijanja jajne ćelije ultrazvučno vođenom aspiracijom, sprečavanju komplikacija, tehnike atraumatskog embriotransfera. Embriološki deo podrazumeva procenu kvaliteta ćelija i pravilnosti razvoja embriona, kao i primenu tehnika olakšavanja implantacije. Postoje i oblasti u kojima se mnogo ulaže u dalja istraživanja, gde očekujemo dodatni napredak. Ovo se prvenstveno odnosi na pripremu pacijenata sa holističkim pristupom – analizom genetskih predispozicija, epigenetskih mehanizama, kao i uspostavljanja balansa metabolizma, mikroelemenata i vitamina, kao i oksidoreduktivnih procesa, što omogućava stvaranje kvalitetnijih ćelija (jajne ćelije i spermatozoidi), kao i embriona. Pored toga, ovakav pristup povećava kvalitet odgovora endometrijuma (materične sluzokože – koja je rezultanta stanja majčinog organizma) na signale koje emituje embrion, što dovodi do kvalitetnije implantacije. Sledeći segment razvoja je evaluacija embriona, gde su u razvoju tehnike kojima ćemo, neinvazivno – bez uzimanja ćelija embriona, iz medijuma u kojima se razvijao – moći da preciznije procenjujemo stanje embriona (genetsko, epigenetsko, metaboličko).

Šta vam posle toliko godina blistave karijere predstavlja najveći izazov, pa i zadovoljstvo u radu?

‒ Očaravajuće je učestvovati u stvaranju novog života i radovati se sa milionima onih koji su postali porodica posle susreta sa vama. Izazovi su svakodnevni: nove tehnologije, metode, drugačiji pristup svakom pacijentu. Energiju pronalazim među svim tim dragim ljudima čiji me uspesi raduju, a neuspesi, koji su, nažalost, sastavni deo života, pa i ovog posla, motivišu da svaki naredni dan bude bolji. I to tako traje decenijama.

Po čemu se ova grana medicine izdvaja od ostalih?

‒ Verovatno je svako od nas koga je poziv usmerio na medicinu zaljubljen u ono čime se bavi. Za mene je reproduktivna, kao i feto maternalna medicina, proces otkrivanja misterije nastanka ljudskog života. Ona pruža mogućnosti, ali i izazove novih otkrića o najfinijim detaljima koji utiču na kreiranje ljudskog bića. Istovremeno pruža veliku satisfakciju učestvovanja u stvaranju, a potom i rađanja novog života.

Da li postoji pacijenkinja ili par koji je svojom pričom ostavio najveći utisak na vas?

‒ Naš radni vek ispunjen je radom sa ljudima, sa specifičnim medicinskim problemima i situacijama, ili još bolje, kako ih ja vidim – izazovima. Svaki čovek i svaki par nosi posebnu životnu priču. Čini mi se da nije fer izdvojiti bilo koji pojedinačni slučaj. Svako podsećanje, poslata slika bebe, čestitka ili slučajni susret na ulici sa malim bićem za koje si se borio da bude stvoreno i doneseno na svet budi sećanja, ali i stvara novu energiju. Taj osećaj je nešto što je utkano u srž svih nas koji se bavimo ovim poslom.

Začetnik ste potpuno novog koncepta lečenja PRP metodom. O čemu je tačno reč?

‒ Primenu PRP („Platelet-rich Plasma“) u svrhu podmlađivanja jajnika naš tim započeo je pre desetak godina. PRP je tečna komponenta krvi, sa višestruko povećanom koncentracijom krvnih pločica i ponekad belih krvnih zrnaca, koja se pre ubacivanja u željeno tkivo aktivira radi oslobađanja faktora rasta, kojima su ove ćelije bogate. Aplikuje se u jajnike ili testise, bilo kao deo programa njihovog podmlađivanja („Segova“) ili na početku stimulacije. Cilj procedure je povećanje broja kvalitetnih jajnih ćelija ili spermatozoida. PRP se primenjuje i u slučajevima gde je problem reprodukcije u izostanku ili nepravilnosti implantacije (usađivanja embriona), što dovodi do izostanka trudnoće kod embriotransfera prilikom IVF-a ili spontanih pobačaja. Ova tehnika se koristi i kada endometrijum ne može da dostigne adekvatnu veličinu ili kvalitet. Naš tim je nastavio inovacije programa regeneracije jajnika i testisa.

„Segova NG“ je najkompletniji dostupni medicinski biotehnološki program podmlađivanja i poboljšanja funkcije jajnika i testisa.

‒ Nova generacija programa regeneracije ovarijuma i testisa – „Segova NG“ (Segova nova generacija) podrazumeva efikasniju proceduru rada, koja zahteva samo dnevni ili jednodnevni boravak u bolnici. Ovakav pristup omogućen je primenom novih tehnika rada prilikom re-transplantacije tkiva i uvođenjem novih podloga (autologni bioregenerativni fibrin) koje zadržavaju retransplantirano tkivo i matične ćelije na željenom mestu u okviru tkiva jajnika ili testisa. „Segova“ je biološka regenerativna terapija koja je u više stotina urađenih pacijenata pokazala uspeh kod 15% pacijenata.

U svet IVF-a ušli ste pre tri decenije, vodeći ste stručnjak u toj oblasti, a ono što karakteriše vaš rad jeste holistički pristup pacijentima.

‒ Mislim da je ono što najviše karakteriše tim "Biocell Hospital" upravo pokušaj da svakog pacijenta, ili svaki par, sagledamo kao individuu i pokušamo da, na osnovu znanja i iskustva, procenimo šta je najprikladnije. Danas se to naziva individualizovana ili personalizovana medicina. To znači da u nekim slučajevima radimo veoma detaljne analize, koje idu sve do analize kompletnog genoma, kako bismo bolje razumeli situaciju. U drugim slučajevima borimo se da uvedemo ravnotežu u metabolizam, ishranu, suplemente, oksidoreduktivne procese. Nekada insistiramo na psihološkoj podršci. Mislim da je to sublimirano – IVF i „BioCell hospital“ imaju pravi holistički pristup.

Boško Karanović

 

Koliko godina je imala najstarija pacijentkinja kojoj ste pomogli da postane majka?

‒ Najstarija pacijentkinja, koja je postala mama u 62. godini, još nam šalje čestitke i slike svoje ćerke, za svaki njen rođendan. I pored takvih uspeha, poruka svim parovima je da što pre krenu u borbu za potomstvo. Ukoliko ne ide spontano, da nikako ne čekaju duže od nekoliko meseci do početka ispitivanja. Svakako su za neki oblik IVF-a, a na BCH timu je da ispita, proceni, prodiskutuje i preporuči koji je oblik ‒ od veoma brojnih pristupa i tehnologija koje se primenjuju u IVF-u ‒ za njih adekvatan. Danas je moguće da svakome ko želi potomstvo pomognemo različitim tehnikama koje se koriste u IVF-u.

Tvorac ste jedinstvenog “bioporođaja”. Možete li nam reći nešto više o tome?

‒ Nedavno je u prestižnom evropskom časopisu “Journal of perinatal medicine” objavljen rad kojim je prvi put predstavljena Inovativna tehnologija bioloških regenerativnih procedura u porođaju. Taj niz procedura, koji se naziva “bioporođaj”, osmišljen je s ciljem sigurnijeg porođaja, smanjenja smrtnosti i obolevanja majki i dece. Biološki porođaj podrazumeva primenu modifikovanih supstanci iz sopstvene krvi u različitim fazama porođaja. Osnovni cilj je smanjenje komplikacija koje se mogu javiti kod majke ‒ kod prirodnog porođaja ili carskog reza, i deteta ‒ rođenog carskim rezom. Najčešće komplikacije majke protiv kojih se borimo biološkim porođajem su krvarenja, infekcije i otežano zarastanje povreda i rana. Kod deteta rođenog carskim rezom cilj nam je smanjenje jasnije pojave alergijskih i kožnih manifestacija, gojaznosti, autoimunskih bolesti. Više o tome drugom prilikom, kada budemo razgovarali o biološkim metodama tokom trudnoće i porođaja.

U Srbiji će uskoro početi vantelesna oplodnja reproduktivnim ćelijama koje stižu iz inostranstva. Kakav je vaš stav o tome?

‒ Vantelesna oplodnja uvezenim reproduktivnim materijalom namenjena je ljudima koji ne mogu klasičnim metodama vantelesne oplodnje da ostvare potomstvo, jer nemaju svoj genetski materijal, odnosno ne mogu da naprave kvalitetan spermatozoid, jajnu ćeliju ili embrion.

Postoji dilema da li je taj potez ispravan, imajući u vidu da nismo previše slični stanovnicima Španije odakle će se uvoziti reproduktivni materijal?

‒ Ovo je ogroman napredak u dostupnosti savremenih terapijskih mogućnosti. On dovodi ne samo do više dece, već je osnovni motiv svakog naroda da opstane i da se dalje razmnožava. Ako gledamo teoriju evolucije, mešanje genoma vodi do kvalitetnijeg potomstva. Preduslov napretka čovečanstva je da svako od nas nosi različite korene i gene.

Komentari (0)

Loading
hellomagazin.rs Boško Karanović