Da li znate šta se dešava u vašem mozgu dok čuvate tajnu?

Povezane vesti

Čuvanje tajne je zadatak koji vaš mozak mora neprestano da izvršava i da spreči da je nekom radnjom ne otkrijete, da li možete da pretpostavite šta se sve dešava sa vašom “memorijskom mašinom” za to vreme, ali i čitavim vašim organizmom?

Rezultati novog istraživanja, objavljenog u časopisu PsycNET, koji tvrde da čuvanje tajni nije dobro ni za mentalno zdravlje. Skrivanje tajni dovodi do porasta anksioznosti kod ljudi i predstvalja iscrpljujuće iskustvo za um.

Tim naučnika Univerziteta Kolumbija vršio je ispitivnaje na uzorku od 600 učesnika i otkrio da je 96 odsto njih u tom trenutku imalo tajnu, koja je uglavnom bila ljubavne prirode.

Učesnici su pitani koliko puta su, u poslednjih mesec dana, bili prinuđeni da sakriju tajnu i koliko često su mislili o njoj.

Onih koji su o tome često razmišljali bilo je duplo više od onih koji nisu. Upravo to razmišljanje razlog je koji je proizveo najviše štete. Isti rezultat dala je i ankete nasumično sprovedena među turisitima u Njujorku.

Time se pokazalo da sama priroda sadržaja tajne koja se čuva nije razlog problema, već da to kako se stanje uma odnosi prema informaciji koja na njega utiče. 

Dalja analiza otkrila je da na loše stanje manje uticaja ima važnost tajne, već da na njega najviše utiče repetitivna priroda njenog držanja u glavi.

Naučnici su zaključili da razmišljanje ljudi o tajnama može da posluži kao osnova ta dalje istraživanje na ovu temu, sa željom da se nađe način da se ljudima pomogne i olakša suočavanje sa tajnama u budićnosti.

 

 

Ostale vesti iz rubrike