Branislav Trifunović i Tihana Lazović: Ljubav koja briše granice

Branislav Trifunović i Tihana Lazović: Ljubav koja briše granice

Autor: | 13/01/2020

0

Branislav Trifunović i Tihana Lazović su kolege, glumci, osobenjaci i umetnici koji kroz kadrove koji oslikavaju priče o nekim drugim ljudima, životima raduju publiku širom regiona. Ipak, u njihovoj priči gluma se negde "zaturila", a ljubav je preuzela njeno mesto.

Jedan od trenutno najintrigantnijih parova na glumačkoj sceni svakako su Branislav Trifunović i Tihana Lazović. On, beogradski šmeker, ona nasmejana lepotica iz Zadra.

Branislav Trifunović i Tihana Lazović su svoju ljubavnu priču započeli na snimanju nove serije "Tajkun". Dok su kamere radile svoj posao, hemija između njih je obavila svoj zadatak, te je ljubav jednostavno bila neizbežna.

Snimajući seriju u Beogradu, Tihana Lazović je u razgovoru za domaće medije otkrila kako je uz naš grad veže i nešto više od posla, a ubrzo je na svom Instagram profilu otkrila i o kome je reč.

https://www.instagram.com/p/B68dwiwJy76/

U Beo­gra­du ži­ve va­ša te­t­ka i ro­đa­ci. Či­me vas je osvo­jio naš grad? Šta ima što ne­ma Za­greb?

- Beo­grad je mno­go opu­šte­ni­ji od Za­gre­ba i živ je grad. Imam ose­ćaj da se ov­de ce­ni ku­l­tu­ra.

Sa­da vas, po­red „Ta­j­ku­na“, za Beo­grad ve­zu­je i lju­bav s Ba­ne­tom Tri­fu­no­vi­ćem?

- (smeh) Da. Ve­že me i lju­bav, ali ne go­vo­rim o pri­vat­nom ži­vo­tu za me­di­je - otkrila je Tihana u intervjuu za Kurir.

Branislav Trifunović i Tihana Lazović su par koji je pronašao ljubav pred kamerama

Pu­bli­ka u Sr­bi­ji pra­ti i se­ri­ju „No­vi­ne“. Šta ste nau­či­li o na­šem po­slu?

- Na­j­lep­še ko­m­pli­men­te da­li su mi no­vi­na­ri. Sre­ć­na sam kad ho­dam Beo­gra­dom i lju­di me pre­po­zna­ju po toj ulo­zi iz se­ri­je. Ra­zlog što se ba­vim ovim po­slom je i da ono što ra­diš do­đe do ve­ćeg bro­ja lju­di. Di­v­no mi je da „No­vi­ne“ svi vo­le.

Na premijeru filma 'Ajvar' 30-godišnja zadarska glumica Tihana Lazović stigla je kao pratnja 45-godišnjem glumcu Branislavu Trifunoviću, bratu Sergeja Trifunovića, i time potvrdila višemesečna šuškanja da ih veže nešto više od prijateljstva.

Iako je to bilo njihovo prvo službeno pojavljivanje u javnosti, po fotografijama koje oboje već duže objavljuju na svojim Instagram profilima lako se može zaključiti da su već duže srećni.

Branislav Trifunović i Tihana Lazović jednostavno blistaju na zajedničkim fotografijama na Instagramu

Branislav Trifunović nikada nije previše govorio o svom emotivnom životu za medije, ne želeći da taj deo svoje intime ogoli pred javnošću. Njegova dugogodišnja veza sa voditeljkom Aidom Alilović bila je priča od koje su svi očekivali najtomantičniji ishod, ali kraj nije bio onakav kakav su mnogi priželjkivali. Razišli su se, a nakon nje o Banetovim ljubavima se više ništa nije znalo.

https://www.instagram.com/p/B60bR_zpkU3/

Ipak, izgleda da je najzad pronašao devojku kojoj je poklonio svoje srce i upustio se u ljubavnu romansu. Između Tihane i njega je 15 godina razlike, ali je to potpuno nebitno, jer ljubav nikada njije priznavala godine kao nešto vredno pažnje. Prava ljubav se ne meri brojkama, pa čak i onima u krštenici.

TV serija "Tajkun" kreće s emitovanjem početkom marta na kanalu Superstar TV.

Kroz deset epizoda imaćemo priliku da pratimo dramatičan i turbulentan život moćnog čoveka na vrhuncu karijere u trenutku kada i država i neprijatelji prete da unište njegovo poslovno carstvo. Scenario potpisuje Đorđe Milosavljević, koji za svoju priču kaže da je provokativna i opasna tema “skrivena na otvorenom”, dok je režija poverena Miroslavu Terziću.

https://www.instagram.com/p/B6OJxfmqAgI/

- Tajkun iznosi priču koja se tiče svih nas - hteli mi to ili ne, u toj priči smo svi učestovali, bilo kao žrtve, bilo kao saučesnici. Svi smo mogli da je vidimo, ali je bila potrebna jedna doza autorske hrabrosti i bezobrazluka da bi krenuli njome da se bavimo - objasnio je Milosavljević svoje viđenje Tajkuna.

U glavnoj ulozi Tajkuna gledaćemo Dragana Bjelogrlića, a ostale glavne uloge poverene su Tihani Lazović, Vuku Jovanoviću, Hani Selimović, Aniti Mančić, Svetozaru Cvetkoviću i Branislavu Trifunoviću.

https://www.instagram.com/p/B6OJkBcKuTL/

 

Hellomagazin.rs ATA Images

Slične Vesti