Zašto izabrati plivanje?

Koristi od plivanja su brojne, značajne i neprocenjive. Plivanje može da bude korisno za ljude širokog spektra kada su u pitanju...