HELLO! 494

Arne Bjornstad, ambasador Kraljevine Norveške, otvara vrata raskošne rezidencije na Dedinju, koja je nekada pripadala sinu Nik...