Hello! 502

Rajko Ristić, ambasador Srbije u Parizu, predstavlja jednu od najlepših rezidencija, koja pripada našoj zemlji, smeštenu u elitn...